WEBKAT

WEBKAT je internetový portál Úřadu pro podporu katalogizace výrobků podle zákona č. 309/2000 Sb. a pravidel kodifikačního systému NATO.  Umožňuje uživatelům prohlížet katalogizované výrobky, provádět katalogizaci nových výrobků a komunikaci v rámci NCS (NATO CodificationSystem).

WEB-KAT

Aplikace je tvořena dvěma hlavními procesními částmi – Workflow a Katalog:

  • Workflow je část zaměřená na podporu procesu katalogizace nových výrobků. Je určena k evidenci smluv, žádostí o katalogizaci a k získávání údajů pro katalogizaci výrobků.
  • Katalog je část zaměřená na provádění vlastní katalogizace výrobků. Dále umožňuje komunikaci s ostatními NCB a prohlížení dat již katalogizovaných výrobků.

Přístup do portálu je možný na základě žádosti po přidělení uživatelského jména a hesla. Registrace je zdarma a registrační údaje jsou předávány cestou datové schránky.

WEBKAT je dostupný na adrese https://katalog.army.cz


Jednoduché návody pro práci ve WEBKAT pro dodavatele:

Přílohy ke stažení