Úvodní stránka > Zahraniční aktivity

Zahraniční aktivity

Zástupci OdKM Úř OSK SOJ se pravidelně účastní zasedání pracovních skupin Spojeneckého výboru NATO AC/135, který řídí NCS. Konkrétně OdKM participuje na jednání:

  1. MAIN GROUP – skupina ředitelů Národních kodifikačních úřadů řešící oblasti rozvoje, financování a řízení NCS;
  2. PANEL A – skupina na podporu Main Group řešící technické aspekty mezinárodní výměny dat a katalogizace v NATO.

Mimo zasedání NATO AC/135 je OdKM Úř OSK SOJ členem MC Catalogue User Group. Jedná se o skupinu zemí užívajících kodifikační software české firmy AURA, s.r.o. nazvaný MC Catalogue. Členy skupiny jsou, kromě České republiky, také Slovensko, Norsko, Finsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Chorvatsko, Maďarsko, Austrálie, Brazílie, Švédsko, Maroko a Afghánistán. Smyslem skupiny je sladění požadavků na změny a úpravy MC Catalogue a harmonizace jednotlivých národních verzí v rámci Kodifikačního systému NATO.
Na úrovni bilaterálních vztahů OKM Úř OSK SOJ zaujímá prioritní místo spolupráce zejména se slovenským a polským Národním kodifikačním úřadem. V rámci pracovních skupin AC/135 OdKM Úř OSK SOJ nejvíce spolupracuje s Národními kodifikačními úřady Velké Británie a Spojených států.

Nahoru