Aktuality

Jednání pracovní skupiny ke zkvalitnění katalogizace majetku v rezortu MO

Dne 5. 4. 2016 proběhlo ustanovovací jednání pracovní skupiny zkvalitnění katalogizace majetku v rezortu MO. Jednání se zúčastnili všichni zástupci MM a SP, kteří byli delegováni ředitelem Spod MO.

Hlavní body jednání:

1. Stanovení úkolů pracovní skupiny:

 1. Podílet se na tvorbě podkladů a návrhů koncepce katalogizace majetku v rezortu MO.
 2. Konzultace návrhů na změny a úpravy softwarové aplikace Katalog ISL a to v těch to oblastech:
 • analýza kodifikačních a logistických dat v katalogu ISL a jejich využívání v ostatních subsystémech ISL;
 • návrhy úpravy číselníků podporující JSK;
 • posuzování změn v aplikaci a podávání návrhů na změnu (PzN);
 • analýza stávajících procesů a vyhodnocování nových procesů zaváděných v Katalogu ISL;
 • příprava nové webové aplikace externího modulu katalogu majetku.
 1. Příprava a zpracování novelizace RMO ke katalogizaci, NV ke katalogizaci a katalogizačních skript, jako základních dokumentů podporujících katalogizaci majetku.
 2. Posuzování změn vyplývajících z NATO kodifikačního systému (NCS) a příručky
  ACodP-1.

2. Byly přijaty základní dokumenty (Statut PS, Jednací řád PS),

3. Byl představen pracovní nástroj PS intranetové fórum „ROZVOJ“.


Newsletter AC/135

V lednu 2015 byl vydán informační materiál Skupiny národních ředitelů pro katalogizaci NEWSLETTER AC/135 - ke stažení ve formátu pdf (212 kB).

 


http://www.nato.int/structur/AC/135/nmcrl/nmcrl_e/index.htm

 


Katalogizační doložka

Položky majetku (výrobky), které jsou předmětem této kupní smlouvy a jsou označeny kupujícím jako položky zásobování, položky nestandardní nebo položky nehmotného a nemovitého majetku budou katalogizovány podle zásad Kodifikačního systému NATO (NCS - NATO Codification System) a Jednotného systému katalogizace majetku (JSK).

Katalogizační doložka byla aktualizována k 1. lednu 2014.
Ke stažení ve formátu .doc Katalogizační doložka.

 


Katalogizační příručka pro průmyslové organizace

Tato příručka je zpracována podle požadavku Kodifikačního systému NATO (NCS - NATO Codification System), který každé členské zemi Organizace severoatlantické smlouvy ukládá povinnost poskytnout tuzemským výrobcům/dodavatelům zbraní a vojenské techniky informace o katalogizaci majetku v ozbrojených silách.

Katalogizační příručka byla aktualizována k 6. lednu 2014.
Katalogizační příručka pro průmyslové organizace - ke stažení ve fromátu pdf (644 kB)

 


NAPIŠTE NÁM

Pro komunikaci lze využít emailovou adresu katalogizace@army.cz

109. zasedání AC/135 Main Group (24. – 26. 5. 2016)

Publikováno: 27.5.2016 Autor: Úř OSK SOJ

Jednání ředitelů národních kodifikačních úřadů se zúčastnili zástupci členských států NATO, sponzorovaných států na úrovni Tier 1+2+žadatelů  a zástupci NATO Support and Procurement Agency (NSPA). Jednání řídil předseda AC/135 Main Group (MG) Maj. Thierry Vanden DRIES / BEL.

20. zasedání MCC UG

Publikováno: 24.5.2016 Autor: Úř OSK SOJ

Dne 23. května 2016 se uskutečnilo v prostorech NSPA, Cappelen, Luxemburg, 20. zasedání MC CATALOGUE (MCC). Jarního jednodenního jednání se zúčastnilo 13 zemí a zástupci dodavatele kodifikačního systému MCC – společnost AURA spol. s.r.o. z České republiky.

Jednání pracovní skupiny ke zkvalitnění katalogizace majetku v rezortu MO

Publikováno: 5.4.2016 Autor: Úř OSK SOJ

Dne 5. 4. 2016 proběhlo ustanovovací jednání pracovní skupiny zkvalitnění katalogizace majetku v rezortu MO. Jednání se zúčastnili všichni zástupci MM a SP, kteří byli delegováni ředitelem Spod MO.Hlavní body jednání:1. Stanovení úkolů pracovní skupiny: ...

Jednání Panel A - AC/135

Publikováno: 10.3.2016 Autor: Úř OSK SOJ

Ve dnech 8. až 10. března 2016 se v sídle NSPA SouthernOperational Centre (SOC), Taranto, Itálie konalo plánované jednání pracovní skupiny AC/135 Panel A pro katalogizaci, podle schváleného programu.Hlavními projednávanými body bylo: ...

Nahoru