Kontakty

TELEFON JMÉNO A PŘÍJMENÍ FUNKCE, ČINNOST
973 229 205

Ing. Libor Mrozinski

vedoucí oddělení
973 229 274 Ing. Helena PRINCOVÁ katalogizační kód výrobce a dodavatele - NCAGE
973 229 261 Ing. Jarmila BEDRNOVÁ zástupkyně vedoucího oddělení
973 229 262 Ing. Imrich ONDREJČO externí výměna katalogizačních dat
973 229 263 Ing. Oldřich KARAS katalogizační agentury, správa číselníků
973 229 265 Zdenka SVOBODOVÁ datové exporty
973 229 264 Ing. Karel ŘEZNÍČEK koordinátor inf. systémů
973 229 271 Ing. Radek ENDL evidence smluv
973 229 271 Ing. Jiří KOČKA technické podmínky, specifikace
973 229 273 Mgr. Jaroslav UHLÁRIK technické podmínky, specifikace

Nahoru