Kontakty

TELEFON JMÉNO A PŘÍJMENÍ FUNKCE, ČINNOST
973 213 903

Ing. Libor Mrozinski

vedoucí oddělení
973 213 913 Ing. Helena PRINCOVÁ katalogizační kód výrobce a dodavatele - NCAGE
973 213 936 Ing. Jarmila BEDRNOVÁ zástupkyně vedoucího oddělení
973 213 931 Ing. Imrich ONDREJČO externí výměna katalogizačních dat
973 213 948 Ing. Oldřich KARAS katalogizační agentury, správa číselníků
973 213 938 Zdenka SVOBODOVÁ datové exporty
973 210 214 Ing. Karel ŘEZNÍČEK koordinátor inf. systémů
973 213 933 Ing. Radek ENDL evidence smluv
973 213 932 Ing. Jiří KOČKA technické podmínky, specifikace
973 213 939 Mgr. Jaroslav UHLÁRIK technické podmínky, specifikace

Nahoru