Úvodní stránka > Kodifikační systém NATO

Kodifikační systém NATO

Kodifikační systém NATO (NCS) je ucelený komplex mezinárodních dohod, standardů, postupů, datových elementů a elektronických transakcí, vytvářející jednotný, mezinárodně srozumitelný systém (jazyk) pro identifikaci, klasifikaci a očíslování položek zásobování, používaný ozbrojenými silami NATO, ale i některými nečlenskými zeměmi Aliance – uživateli NCS. Kodifikační systém NATO je založen na koaličních standardizačních dohodách, které byly v ČR ratifikovány v prosinci 1999.

NCS je řízen Skupinou ředitelů národních kodifikačních úřadů označovanou jako Výbor NATO AC/135 - www.nato.int/structur/AC/135/welcome.htm. Úlohu sekretariátu a podporu tohoto systému zabezpečuje Agentura NATO pro zabezpečení (NSPA - NATO Support Agency) - www.nspa.nato.int. Významnou roli při udržování soustavy číselníků sehrává Kodifikační úřad USA - www.dlis.dla.mil

Využívání NCS není omezeno pouze na členské státy NATO. Počet států, které tento systém využívají, trvale roste - viz následující přehled.


 

Nahoru