Home page > Katalogizační doložka

Katalogizační doložka

Základem pro provedení katalogizace výrobku je uplatnění katalogizační doložky ve smlouvě. Tato doložka zavazuje dodavatele zpřístupnit uživateli technickou dokumentaci výrobku a současně ukládá dodavateli povinnost tuto doložku uplatnit i u svých subdodavatelů tak, aby bylo zabezpečeno získání technických údajů i pro výrobky jím nakupovaných. Náležitosti katalogizační doložky jsou stanoveny vyhláškou MO č. 5/2001 Sb. Její znění stanovuje uživatel.

Možný vzor katalogizační doložky:
Katalogizační doložka
k zabezpečení procesu katalogizace výrobků

.doc (30 kB)

Nahoru