Úvodní stránka > Referenční číslo - RN

Referenční číslo - RN

Identifikace položek zásobování v NCS je realizována popisným a referenčním způsobem. Referenční způsob identifikace položky stanoví identitu zásobovací položky odkazem na identifikační číslo (označení) položky jednoho nebo více výrobců označujících výrobní položku nebo položky zahrnuté pod stejný koncept. Základním identifikátorem je tzv. reference REF tvořená kódem výrobce NCAGE ve spojení s referenčním číslem výrobce RN.

REF = NCAGE RN

Referenčním číslem RN může být:

  • číslo součástky,
  • číslo výkresu,
  • číslo modelu nebo typu,
  • obchodní název, pokud výrobce označuje položku pouze obchodním názvem,
  • čísla specifikace a norem nebo odpovídající označení,
  • EAN.

Poznámky:

Do NCS by měla být přednostně zaznamenávána taková RN, která vychází ze systematiky označování výrobků výrobcem a jsou u tohoto výrobce jednoznačným identifikátorem v procesech opatřování (nákupu).
Vzhledem k rozvoji e-comerce, e-bussines by RN nemělo obsahovat diakritické a speciální znaky případně ani mezery (prezentace katalogů výrobců na www a možnosti identifikace jejich výrobků pomocí webových vyhledávačů).

Př.:
7017.100.01 (Adaptér napájecí NA1301),   NCAGE = 0003G (DICOM, s. r. o.)
SB33000 (NÁBOJ, 0.22 PALCE HORNET), NCAGE = 2241G (Sellier&Bellot)

Nahoru