Úvodní stránka > MCC BROWSER

MCC BROWSER

MCC BROWSER je internetový/intranetový universální vyhledávač položek, které používá AČR. Je provozován společností AURA a.s., a je určen pro odbornou veřejnost v oblasti katalogizace. Je určen správcům položek vojenského materiálu AČR, účtovacím střediskům AČR, eventuálně průmyslovým podnikům dodávajícím vojenský materiál, k podpoře jejich práce s evidencí a objednáváním zásobovacího materiálu. Podmínkou pro přístup je přípojka k internetu.

MCC BROWSER obsahuje:.

  • referenční data (Segment A resp. 0, Segment B, Segment C) obsažená v Katalogu ISL (KISL) relačně propojená s
  • číselníkem H2 (klasifikace skupin a tříd),
  • číselníkem H6 (schválené názvy), · číselníkem H4 a H8 (výrobci/dodavatelé),
  • seznamem FIIGs,
  • vybranými číselníky vztahujícími se k referenčnímu způsobu katalogizace položky,
  • ostatními specifickými číselníky KISL.

V MCC BROWSER lze vyhledávat záznamy podle následujících kritérií:

Pole

Význam

NIIN NATO identifikační číslo položky (NSC a NIIN = NSN)
KCM Katalogové (vojenské) číslo materiálu
Typ položky Typ 0, 1, 2, 3, 4, 9
Datum NIIN Datum vzniku položky
INC Kód schváleného názvu podle NATO číselníku
Název ( schválený) Schválený název dle kódu INC podle číselníku NATO
NCAGE Kód výrobce, dodavatele
Název výrobce Název výrobce, dodavatele
RN V Reference položky
Původní název Název od výrobce, dodavatele
Správce položky Pracovník katalogizace
Majetkové usk. Majetkové uskupení
Zkrácený název Krátký název užívaný v dřívějších vojenských evidencích


Obsluha prohlížeče je snadná a intuitivní a nevyžaduje žádné speciální zaškolení. Jednotlivé funkce jsou vykonávány stiskem příslušného tlačítka.

Program byl vytvořen v prostředí PHP a k jeho provozování je nutný prohlížeč Explorer 6 a výše.

Po spuštění programu je zobrazen „Vstupní zadávací formulář”, kam je nutno vložit uživatelské jméno a heslo, které přiděluje provozovatel.Prohlížeč MCC BROWSER je produktem společnosti AURA, s. r. o. a je dostupný na internetové adrese www.aura.cz/mcrlnew.

Nahoru