Úvodní stránka > Katalogizační příručka

Katalogizační příručka

Katalogizační příručka pro průmyslové organizace

Tato příručka je zpracována podle požadavku Kodifikačního systému NATO (NCS - NATO Codification System), který každé členské zemi Organizace severoatlantické smlouvy ukládá povinnost poskytnout tuzemským výrobcům/dodavatelům zbraní a vojenské techniky informace o katalogizaci majetku v ozbrojených silách.

Smyslem příručky je uvést čtenáře do problematiky katalogizace majetku v rámci resortu Ministerstva obrany (MO). Nejsou zde proto podrobně rozebrána všechna úskalí katalogizace, ale spíše vysvětlena východiska katalogizace majetku v rámci NATO, zásady fungování a definován předmět katalogizace, informační toky dat v procesu pořizování majetku do Armády České republiky (AČR) a nastíněna práva a povinnosti jednotlivých subjektů participujících v procesu katalogizace majetku.

S danou problematikou je možné seznámit se v odborných kurzech, které pořádají katalogizační agentury ve spolupráci s odborem katalogizace majetku Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (Úř OSK SOJ).

Katalogizační příručka pro průmyslové organizace je určena současným i potenciálním organizacím vyrábějícím či dodávajícím do AČR nebo do některých dalších aliančních ozbrojených sil výrobky podléhají katalogizaci majetku podle NCS, a také organizacím, připravujícím se na audit systému managementu jakosti, v jehož rámci je odborem strategie státního ověřování jakosti Úř OSK SOJ kontrolována připravenost subjektů na katalogizaci výrobků.

Příručka je koncipována do sedmi kapitol a sedmi příloh, přičemž vychází z platných legislativních dokumentů a interních normativních aktů resortu MO, které se podle potřeby průběžně novelizují.

Katalogizační příručka byla aktualizována k 6. lednu 2014.
Katalogizační příručka pro průmyslové organizace - ke stažení ve fromátu pdf (644 kB)

Nahoru