Home page > Aktuality > Výměna zkušeností v oblasti katalogizace se SVK NCB v rámci V4 (15.-19.10.2018)

Výměna zkušeností v oblasti katalogizace se SVK NCB v rámci V4 (15.-19.10.2018)

Jednání národních kodifikačních úřadů SVK a CZE se uskutečnilo ve dnech 15.-19.10.2018 v Bešeňové/SVK.

K hlavnímu okruhu problémů a otázek náleželo:

 • Projednání problematiky přechodu na nový formát při výměně kodifikačních dat (NADEX–XML) v rámci NATO a AC/135 včetně implementace projektu NDER (NATO Data Exchange Redesign) a koordinace vzájemného a společného postupu přechodu v rámci MC Catalogue User Group s cílem minimalizovat finanční náklady u poskytovatele. V rámci V4 se bude jednat o těsnou spolupráci CZE, SVK a HUN. POL používá jiný kodifikační SW.
 • Projednání pětiletého IT plánu AC/135 (obsahuje celkově 11 projektů, z nichž 7 je plněno v současné době). Se zaměřením na priority CZE a SVK NCB je nutné věnovat se:
  • Propojení kódů RIC-NSN (Reportable Item Codes - NATO Stock Number).
  • Sjednocování NCAGE/SCAGE (Uniform NCAGE) a NCAGE – XML Data Transmition.
  • Inovace NATO Codification Management System (NACOMS).
  • NSN Online Maintenance Tool (OMT).
  • NATO Subscription Management System (NSMS).
 • Zhodnocení oblasti migrace / exportu obrazové dokumentace (OBR) do NMCRL.
 • Realizace odstraňování duplicitních NSN podle seznamu NSPA.
 • Projednání dokumentu Memorandum of Understanding (MOU) mezi národními kodifikačními úřady a Defence Logistic Agency (USA) o vzájemné (reciproční) spolupráci v oblasti katalogizace.
 • Projednání spolupráce s průmyslovými organizacemi v oblasti katalogizace:
 • Projednání spolupráce v oblasti školení a vzdělávacích aktivit.

Jednání národních kodifikačních úřadů SVK a CZE se recipročně uskuteční v roce 2019 pod záštitou CZE NCB.

Nahoru