Úvodní stránka > Aktuality > Odborné shromáždění OdKM/Úř OSK SOJ se správci položek (17. – 19. 5. 2017)

Odborné shromáždění OdKM/Úř OSK SOJ se správci položek (17. – 19. 5. 2017)

Jako již každoročně jsme se ve ŠVS Komorní Hrádek osobně setkali s vedoucími katalogizačních pracovišť a správci položek, abychom vyhodnotili naši spolupráci za uplynulé období a nastavili další úkoly a cíle pro rozvoj katalogizace a zabezpečení jejího provozu. Přínosem byla již tradiční účast zástupců SEM MO a ALog, kteří přítomné informovali zejména o stavu smluvního zabezpečení provozu a rozvoje ISL včetně Katalogu ISL, přípravě nových RMO a NV v majetkové oblasti a konkretizaci odpovědností na úrovni majetkových hospodářů a majetkových manažerů.

K nejdůležitějším závěrům jednání lze jednoznačně přiřadit soubory konkrétních opatření ke zkvalitnění dat v Katalogu ISL, externí komunikace a vypořádání kupních smluv včetně NSPA.

Nahoru