Úvodní stránka > Aktuality > 112. zasedání MG - AC/135

112. zasedání MG - AC/135

Ve dnech 13. až 17. listopadu 2017 se v sídle NSPA v Capellenu v Lucembursku uskutečnilo plánované jednání hlavní skupiny národních ředitelů pro kodifikaci výboru AC/135 (Main Group).

Jednání ředitelů AC/135 opětovně potvrdilo důležitost úkolů v oblasti přechodu na nový formát při výměně kodifikačních dat (NADEX – XML) – přesto, že termín je až v roce 2021, ukazuje se již dnes obtížnost jeho splnění některými státy. Proto je tomuto úkolu věnována maximální pozornost a ostatní aktivity jsou oddalovány nebo utlumovány. Dále byl schválen pětiletý IT plán včetně rozpočtových opatření. Stávající vzdělávání v oblasti kodifikace (ACodP/10, Training Curriculum, e-learning) bylo nově rozšířeno o NCB College, organizované jako hlavní vzdělávací aktivita AC/135 v NSPA/LUX. Ředitelé pracovních skupin (Panel A, TSWG, BSC, MIP) přednesli své doklady o výsledcích činnosti, ke kterým byly stanoveny další úkoly a termíny. SWE splnilo veškeré formální i testovací podmínky a bylo přijato do skupiny partnerských zemí Tier-2. Indie rovněž splnila testovací podmínky a očekává se formální přijetí do Tier-2.

113. jednání  se uskuteční ve dnech 23. – 25. května 2018 v Amsterdamu / Nizozemí.

Nahoru