Úvodní stránka > Aktuality > 111th AC/135 Main Group Meeting + 3rd World Codification Forum (22. – 25. 5. 2017)

111th AC/135 Main Group Meeting + 3rd World Codification Forum (22. – 25. 5. 2017)

Jednání ředitelů národních kodifikačních úřadů AC/135 v Austrálii/Melbourne se zúčastnili zástupci členských států NATO, sponzorovaných států na úrovni Tier 1+2+žadatelů  a zástupci NATO Support and Procurement Agency (NSPA). Jednání řídil předseda AC/135 Main Group (MG) Maj. Thierry Vanden DRIES / BEL. Na jednání bezprostředně navazovalo 3. světové kodifikační fórum (WCF) jako největší propagační aktivita AC/135 v oblasti kodifikace s globálním dosahem.

Jednání ředitelů AC/135 zejména potvrdilo nastavené úkoly v oblasti přechodu na nový formát při výměně kodifikačních dat (NADEX – XML), schválilo pětiletý IT plán včetně rozpočtových opatření a projednalo opatření v oblasti edukačních aktivit v oblasti kodifikace (ACodP/10, Training Curriculum, e-learning, NCB College jako výhradní vzdělávací aktivitu AC/135 – tzn. bez další podpory české aktivity v této oblasti – NCS College). Ředitelé pracovních skupin přednesli své doklady o výsledcích činnosti, ke kterým byly stanoveny další úkoly a termíny.

WCF zahájil předseda AC/135 Maj. Thierry Vanden DRIES, následovaly úvodní prezentace australských organizátorů fóra. V odborných panelech vystupovali představitelé NSPA, národních kodifikačních úřadů (Velká Británie, Belgie, Francie) a firem (ECCMA, GSA, Allan Web LTD., Aura s.r.o., GS1, ESG).

Nahoru